Yoshio Sato

Yoshio Sato

Country

JapanJapan

Address(es)
  • Sumitomo Fudosan Nishi-shinjuku Bldg. No.4 8F 4-33-4
    Nishi-shinjuku
    Shinjuku-ku
    Tokyo 160-0023
    Japan

LTR Agreement(s)

Name

Standards covered

Country

Stage

Agreement date

7

Singapore

2

2014-06-30

Standards covered by LTR Agreement

Id

Name

Category

Standard

4279

MEAS

18831

MEAS

3587

MISC

17996

MISC

4020

OFF

4018

OFF

4019

OFF

Yoshio Sato