Julian Zhu

Julian Zhu

Country

ChinaChina

Address(es)
 • 10 Huaxia Road (M)
  Dongting
  Wuxi
  214100
  Jiangsu
  China

LTR Agreement(s)

Name

Standards covered

Country

Stage

Agreement date

40

Singapore

1

2012-07-12

Standards covered by LTR Agreement

Id

Name

Category

Standard

1499

HOUS

1495

HOUS

24764

HOUS

15022

HOUS

15004

HOUS

15010

HOUS

1673

HOUS

15431

HOUS

15420

HOUS

15424

HOUS

1566

HOUS

1565

HOUS

1569

HOUS

1568

HOUS

23798

HOUS

15173

HOUS

15165

HOUS

15167

HOUS

1592

HOUS

1590

HOUS

1591

HOUS

1595

HOUS

22392

HOUS

15251

HOUS

15244

HOUS

1596

HOUS

15260

HOUS

15254

HOUS

15255

HOUS

1614

HOUS

15320

HOUS

1692

HOUS

1690

HOUS

1691

HOUS

1763

HOUS

1761

HOUS

1762

HOUS

1783

HOUS

1781

HOUS

22447

HOUS

Julian Zhu